یه کم بخندیم :-D

مانتوش بیشتر شبیه جلیقه ،آرایششم که شبیه جن شده
موهاشم مثل آنشلی قرمز کرده و باید با میکروسکوپ روسریشو دید
می گه به نظرت برم بیرون گشت ارشاد می گیرتم ؟
پ ن پ می برنت صدا و سیما تو برنامه‌ی زلال احکام به سوالات شرعی مردم پاسخ بدی!!! قهقههخنده...

/ 2 نظر / 20 بازدید
رها

خوب شد راه رفتن به تلويزيون رو هم فهميديم... خوبي داداشي؟