آدمـــهــای ســــاده را دوســـت دارم ...

این مطلب رو به عشق مادر بزرگ عزیزم و به یاد او نوشتم

لطفا برای شادی روحش صلولت بفرستید ( البته این تصویر مادر بزرگم نیست )

 

آدم های ساده را دوست دارم

همان ها که بدی هیچ کس را باور ندارند ...
همان ها که برای همه لبخند دارند ...
همان ها که همیشه هستند ...
برای همه هستند ...

آدم های ساده را باید مثل یک تابلوی نقاشی ساعت ها تماشا کرد
عمرشان کوتاه است
زیرا که هرکسی از راه می رسد یا از آنها سوءاستفاده میکند یا زمینشان میزند
یا درس ساده نبودن به آنها می دهد

آدم های ساده را دوست دارم

بوی ناب "آدم" میدهند

/ 1 نظر / 21 بازدید
نفسی

خدا رحمتشون کنه :) این متن رو خیلی دوس دارم آدم های ساده را دوست دارم بوی ناب "آدم" میدهند..