خدایااااااااااااااااااااا ...

خدایا

خودت می دانی که من بنده ناشکری نیستم

تا به حال همیشه شاکر آنچه به من عطا کرده ای بودم

و خواهم بود

ولی

این را هم می دانی که من هیچوقت به کم قانع نبوده ام

داده ها و الطافت را شکر

اما

این دنیا را برای خود کوچک می دانم

دنیایی پر از تزویر و نیرنگ

پر از منت و رنگ و ریا

تنها تو کریم بی منتی خدای من

می خواهم در جهان بزرگتری باشم

می خواهم پوست بیندازم و بزرگ شوم

می خواهم پرواز کنم و به تو برسم

تقاضای زیادی نیست

خودت هم می دانی که به اذن تو همه چیز شدنی است

پس از تو می خواهم که دعایم را اجابت کنی

و مرا در زمره ی انسان های خوبت و بر سرخوان نعمت و لطف و کرم بی انتهایت قرار دهی

آمین

***************************************************************

لطفا شما هم برایم دعا کنید. ممنونم

/ 0 نظر / 14 بازدید