می رود ...!

کسی که می خواهد برود

برایش تمام شده ای

دیگر بهانه نمی خواهد

می رود ...

همین!

/ 5 نظر / 25 بازدید
دختری ماننده ماه

آپـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــم [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] هوای فاصله سرد است.باکلاف دلم برایت خیال گرم میبافم.

دختری ماننده ماه

آپـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــم [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] هوای فاصله سرد است.باکلاف دلم برایت خیال گرم میبافم.

دختری ماننده ماه

آپـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــم [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] هوای فاصله سرد است.باکلاف دلم برایت خیال گرم میبافم.

sahar

خدایا فیلتر نمی کنی؟ . . . . . . . בنیا رو میگҐ ؋یلترش ڪטּ פֿـבا ؋یلترش ڪטּ تا همیטּ چنב تا آבҐ متفاوت هҐ مثل بقیـہ نشבטּ ! ......................... دوس داشتی ی سری هم ب من بزن[گل]

maryamiii

ﺍﯾﻦ ﺑــــــﺎﺩ ﻧﯿﺴتـــــــــــ ﮐﻪ ﻣـــــﯽ ﻭﺯﺩ !.. ﺧﺎﻃـــــﺮﺍﺕ ﺗﻮﺳــــــــﺖ .... ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣــــــــﺮﺍ ﺗـــــــﺎﺭﻭ ﻣﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨــــــــﻨﺪ !!