ما آدم ها ...!

ما آدم‌ها موجودات عجیبی‌ هستیم

                    وقتی‌ می گوییم تنهایم بگذار

            یعنی‌ ، بیش از همیشه به وجودت احتیاج دارم !

و وقتی می پرسیم کاری نداری؟ و خداحافظی می کنیم

                            یعنی دلم نمی خواهد از تو دور شوم !!!

/ 0 نظر / 12 بازدید