بـــــه هــــمــــیــــن ســـــــادگـــــــــی!

چـــــــــقــــدر ســــــخـــت مـــی گــــــــــیــــریـــــــــم؟!
کــافــــیـــســــت پـــــنــــــجــــــره را بــــــیــــابـــــــیـــــم
تـاریـــکـی اتـاق زنــــدگــــــیـمـــان
تـــــــنــهـا ...
بـا کـــــنــار زدن پـــــــــرده ای روشـــــــن مــی شـــــــود
بـــــه هـــمـــیـــــن ســـــــادگـــــی...!

/ 3 نظر / 10 بازدید
رها

اميدوارم پنجره ام را زودتر بیابم [رویا][گل]

نفسی

آره درسته.کافیه همیشه دلمون به مربونیه بالا سری گرم باشه همیشه باید دلمون به پنجره های بازنشده خوش باشه:)