مثل دنیای من...!

دنیای آدم برفی دنیای ساده ایست
اگر برف بیاید هست
اگر برف نیاید نیست
مثل دنیای من
اگر تو باشی هستم
اگر نباشی …..!

/ 7 نظر / 20 بازدید
בخترے مانندهــ ماهـ

من برگشتم با یه آپه جدید دوسته ماهم خوشحالم میکنی بیای [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] פֿבآیـــــــــآ .... مے פֿواهمـــــــــ اعتــــــــراف ڪُــــــنَـҐ ! בیگـــر نمے توآنــــَمـــ؛ פֿωتـــہ اَمـــــــــ .... مــَטּ اَمآنتـــــــــ בآر خوبے نیـωـتـҐ ، مًـــــرآ" از مـטּ بگیر .... مآلہ פֿوבتـــــــ ! مــَטּ نمے تــًوانــَم نگهشــ בارҐ ... !!!

نفسی

" بازیافتن جوانی گمشده ات محال است اگر به عقب بازگردی امروزت را نیز از دست می دهی "... یادت باشد انسان باید رها در لحظه زندگی کند.

نفسی

" بازیافتن جوانی گمشده ات محال است اگر به عقب بازگردی امروزت را نیز از دست می دهی "... یادت باشد انسان باید رها در لحظه زندگی کند.

نفسی

از آن لحظه که یاد گرفتم خاطرات گذشته را دوباره زنده کنم دیگر هیچ چیز مرا کسل نمی کرد. بدین طریق هر چه بیش تر می اندیشیدم چیز های مجهول و فراموش شده بیش تری را از تاریکی ذهنم بیرون می آوردم انوقت فهمیدم مردی که فقط یک روز زندگی کرده باشد می تواند بی هیچ رنجی صد سال در زندان بماند..!!

دختری ماننده ماه

مــن و تـــو دو نیــمه ی یــک سیــب بودیـــم تــو را یــکی بــرد مــرا کــرم خـورد....

نفسی

روياهايت را در دستان كساني قرار نده كه توانايي نابود كردنشان را دارند! پائولو کوئلیو

نفسی

در این دنیا، خود را با کسی مقایسه نکنید، در این صورت به خودتان توهین کرده‌اید.