دل تنگی ...!

 

سکوت می کنم

            نه اینکه دردی نیست

                                گلویی نمانده برای فریاد !
کفش هم اگر تنگ باشد

                            زخم می کند …

                                            وای به حال دل !

/ 1 نظر / 13 بازدید
نفسی

چه فرقی دارد پُشت میله ها باشی یا در خیابانهای شهر در حال قدم زدن وقتی که آرزوهایت در حبس باشند!