و باز هم دلتنگی...

در باز و بسته شد

                      باد است

               حتما باز هم با من شوخی اش گرفته است

                        ادای آمدنت را در می آورد :-)

                         *      *      *      *      *      *      *

نمی دانم چرا...؟؟؟

                          ولی

                          تو هر چقدر می خواهی از من دوری کن

  من می مانم

          و حرفهایم را نگه می دارم

           تا شاید روزی بخواهی بشنوی آنچه را که در دل دارم

کاش می دانستی

               کوله بار حرفهایم دارد کمر دلم را می شکند!!!

/ 1 نظر / 14 بازدید
نفسی

[نیشخند]