مهربانتر از من...

مــــــهـــــربانـــــــتر از مـــــــن اگــــــــر دیــــــده ای نشــــــــــانــــــم بـــــــده!

کســــــــی کـــــــه بــــــــــارهــــــا بــــــــســـــوزانیــــــش

               و بـــــــــاز هــــــــــم

                               بـــــــــا عشــــــــــــــق نــــــگـــا هــــــــت کـــــــــنــد ! :-)

/ 0 نظر / 10 بازدید