هنوزم که هنوز است...

هنوزم که هنوز است عاشق ماهم

                                ولی بدون تو مهتاب را نمی خواهم

برای آمدنت گرچه راه کوتاه است

                                 ولی هنوز برای تو چشم در راهم

/ 0 نظر / 12 بازدید