رویا ...

چشمانم امان نمی دهند

             خیس شده اند از شوق دیدنت

                       و ناگفته هایم را در اولین نگاه به تو می گویند

و تو ...

       لبخند می زنی

                            مانند همیشه...

زیر پل همان میدان

             درست در جایی که

                      برای اولین بار دیدمت

                            و من باورم نمی شود که آنجایم

                                                                و تو نیز آنجایی ...

 ...

پاهایم خیس شد

                  آه

                    لیوان از دستم افتاده است

    و من

              باز هم با چشمان باز

                                                 رویا دیده ام ...!

/ 4 نظر / 14 بازدید
نفسی

چه قشنگ [لبخند]

ارمیا

داداشی وبت معرکه بود ... بیسته بیست ... خوش می شم اگه یه سرم به وب من بزنی ... نامردی نکنی نیایا ... منتظرتم ... فعلا