محراب خون

شهادت مولاامیرالمومنین امام علی (ع) برهمه تسلیت باد

کوفه امشب بیقرار است و یتیمان در غم اند

                           در عزای مرتضی ، مردم به سوگ و ماتم اند

امشب آوای اذانش شور و حال دیگر است

                         گوییا شمشیر کین ، تشنه به قتل حیدر است

کودکان کوفه امشب خواب را هی کرده اند

                                 در غم سلطان خوبان ناله در نی کرده اند

امشب از محراب مسجد سوز و آه آید به گوش

                              کی تمام خاکیان گم شده در عیش و نوش

بهترین انسان دوران غرق در خون گشته است

                                دشمنش با تیغ زهرآلود او را کشته است

این همان زهری است که بعد مصطفی در جام شد

                                تلخی آن پشت درب خانه اش در کام شد

شیر حق عزم سفر تا کبریا در ساز کرد

                                     با دو بالش تا همیشه تا خدا پرواز کرد

دیگر آوای خوش حیدر نمی آید به گوش

                             در عزایش قدسیان افتاده در جوش و خروش

سینه ها می سوزد از درد فراق روی او

                                     قلبها پر می کشد در اشتیاق کوی او

/ 1 نظر / 15 بازدید
مهتاب

...........|""""""""""""""" " """"""""|\|_ ...........|..........*____* ........|||"|""\___ ...........|________________ _ |||_|___|) ...........!(@)'(@)""""**!(@ )(@)***!(@)'' به اندازه یه کامیون وبلاگمو با مطالب جدید آپ کردم - بدو بیا