و باز هم محرمی دیگر...

 
اصلا حسین جنس غمش فرق می‌کند 
                                          این راه عشق، پیچ و خمش فرق می کند! 
اینجا گدا همیشه طلبکار می شود 
                                          اینجا که آمدی کرمش فرق می‌کند! 
شاعر شدم برای سرودن برایشان 
                                          این خانواده محتشمش فرق می‌کند! 
صد مرده زنده می‌شود از ذکر یا حسین 
                                          عیسای خانواده دمش فرق می‌کند! 
از نوع ویژگی دعا زیر قبه‌اش 
                                          معلوم می شود حرمش فرق می کند! 
تنها نه اینکه جنس غمش، جنس ماتمش 
                                          حتی سیاهی علمش فرق میی کند! 
با پای نیزه روی زمین راه می‌رود 
                                         خورشید کاروان قدمش فرق می کند! 
من از "حسینُ منّی" پیغمبر خدا 
                                         فهمیده‌ام حسین همه‌اش فرق می کند! 
                        فهمیده ام حسین همه اش فرق میکند...

(اللهم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخره شفاعت الحسین "علیه السلام")
/ 0 نظر / 15 بازدید