غم ...!

غم که نوشتن ندارد

         نفوذ میکند در استخوانهایت

                    جاسوس می شود در قلبت

                                                   و ...

  آرام آرام

              ازچشمهایت

                              می ریزد بیرون!

/ 1 نظر / 11 بازدید
نفسی

گاهی از خیال من گذر می کنی … بعد اشک می شوی … رد پاهایت خط می شود روی گونه ی من …