# خدا

من تنها نیستم...!

من تنها نیستم من هنوز هم کسانی را دارم                                  که دوستم دارند                                                        و                                                            انتظارم را می کشند...          و نیز من                             خدا ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 18 بازدید

آدم های اینجا...

   بـــغـــــض کـــــــه مــی کـــــــــنم                                 دلـــــــم می خــــــواد                خــــــــــدا از آســـــمـــــون بـــــــه زمـــــیــــن بـــیـــــاد      اشــــــــک هــــامــــــو  پــــــــــــــــاک کــــــــــنـــــــه                                ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 17 بازدید